Raj Przywrócimy.org

żyjemy by kochać i pomagać sobie nawzajem

1 % dla Dawidka

Poszukujemy darczyńców dla Dawidka. Chłopiec ma orzeczoną niepełnosprawność, został poszkodowany przez szczepienia. 
Możecie go wesprzeć wpłacając fundusze na konto w Banku PKO:
35 1020 5297 0000 1902 0213 4450

BIC (SWIFT):  BPKOPLPW

IBAN:  PL

Możecie mu też pomóc przekazując 1% PODATKU wypełniając swój formularz PIT i składając go w Urzędzie Skarbowym. 

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU  ?

Krok 1 Wypełnij rubrykę  WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
Wpisz te dane:

  • Numer KRS: 0000368135
  • Wnioskowana kwota – nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Krok 2 W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE koniecznie wypełnij pole Cel szczegółowy. Wpisz tam: 

  • DAWID SZAFIR Nr.Subkonta:101260102


Dziękujemy !

” Chociaż lekarze mówili, że tylko operacja może mu pomóc, nie poddaliśmy się, wytrwale walczymy i dziś możemy oglądać cud za cudem na własne oczy ! Obyło się bez operacji. Dziś Dawidek nie ma już krwotoku! Krok na przód ! „- mówi mama Dawidka 

——————————————————————————————————

1% DONATE for DAWID

We are looking for donors and sponsors for David. The boy has a disability, he was injured by vaccinations. You can support him by depositing funds into the Bank PKO , Bank account number:

PL 35 1020 5297 0000 1902 0213 4450

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

IBAN: PL

If you pay TAX in Poland – You can also help him by donating 1% TAX  
by completing your PIT form and submitting it to the Tax Office. 

HOW TO TRANSFER 1% TAX? 

Step 1 Fill in the REQUEST FOR SUBMISSION OF 1% TAX DUE TO PUBLIC ORGANIZATION ORGANIZATION (OPP)

Enter this data:  KRS number: 0000368135

Amount requested – may not exceed 1% of the amount of tax due, rounded down to the full tens of groszy. 

Step 2 In the COMPLEMENTARY INFORMATION section, be sure to fill in the Specific objective field. 

Enter there: DAWID SZAFIR Subkonto: 101260102

Thank you! 

„Although the doctors said that only surgery could help him, we did not give up, we fight persistently and today we can watch the miracle after miracle with our own eyes! It went without surgery. Today David has no more bleeding! Step forward!” – says Dawid’s mum

Dziekujemy za wszystkie prezenty 🙂

Thank You for all Gifts 🙂

Gracias por todos los Regalos 🙂