Raj Przywrócimy.org

żyjemy by kochać i pomagać sobie nawzajem

Jak rozmawiać z lekarzem na porodówce przed szczepieniem noworodka ?

Nigdy nie podpisujcie takiego oświadczenia o „świadomej odmowie szczepienia”, tylko żądajcie od lekarza przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego i wykluczenia wszelkiego ryzyka zw. ze szczepieniem. Generalnie jest niemożliwe by wszystkie takie badania przeprowadzić w szpitalu i nikt z kadry medycznej się tego nie podejmie – wystarczy ich zapytać. 

Badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem

Żaden przepis nie zwolnił pediatrów dyżurujących na oddziałach noworodkowych z przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego przed szczepieniem.

Przypominam, że celem badania kwalifikacyjnego jest wykluczenie przeciwwskazań do podania szczepionki. 

Badanie powinno się zakończyć wystawieniem przez lekarza zaświadczenia.

Przypominam, że dokumentem stwierdzającym, jakie są przeciwwskazania do podania szczepionki, jest między innymi Charakterystyka Produktu Leczniczego – w skrócie: ChPL. 

Jak prowadzić z lekarzem rozmowę na porodówce?

Macie prawo domagać się od lekarza, żeby wskazał wam, jakim preparatem chce zaszczepić wasze dziecko. Poproście lekarza o nazwę produktu. Zapytajcie, jakie przeciwwskazania wynikają z ChPL. Na jakie przeciwwskazania wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia?

Poproście o ChPL szczepionki. O ChPL w języku polskim. O ChPL, a nie ulotkę.

Przeciwwskazaniem do podania BCG 10 (szczepionka przeciwko gruźlicy) są między innymi pierwotne lub wtórne niedobory odporności. Nie słyszałem do tej pory, żeby na którejkolwiek porodówce ktokolwiek wykonywał badania w celu wykluczenia niedoborów odporności. Zapytajcie lekarza, w jaki sposób zamierza wykluczyć to przeciwwskazanie? Ponadto przeciwwskazaniem do podania każdej szczepionki jest nadwrażliwość na którykolwiek jej składnik. W jaki sposób u noworodka w pierwszych dobach życia wyklucza się tę nadwrażliwość?

Spróbujcie też zapytać, jak zareaguje noworodek na szczepionkę, jeżeli okaże się, że cierpi na niedobory odporności? Jak zareaguje na szczepionkę, jeżeli się okaże, że jest uczulony na którykolwiek jej składnik?

Nie podpisuj świadomej odmowy szczepień

Możesz przecież powiedzieć, że wyrazisz zgodę na szczepienie po rzetelnym wykluczeniu przeciwwskazań. Nie masz obowiązku podpisywania świadomej odmowy szczepień.

Mężowie, wspierajcie swoje żony w rozmowach z lekarzami. Matka ma prawo w spokoju dochodzić do siebie po porodzie. Jeżeli ktoś z personelu medycznego nagabuje matkę o szczepienie, matka może go konsekwentnie odsyłać do ojca dziecka, któremu przysługuje taka sama władza rodzicielska. „Mąż zaraz przyjdzie, będzie z Panią/Panem rozmawiać na ten temat, proszę mnie więcej o to nie pytać”.

A niektórzy rodzice umocowują nawet prawników do rozmów z lekarzami. Mają takie prawo.