Raj Przywrócimy.org

żyjemy by kochać i pomagać sobie nawzajem

Czy Glifosat, Pestycydy, Herbicydy są zagrożeniem ?

Glifosat – składnik chemiczny herbicydów – pestycydów (np.Roundoup), służący m.in.do zwalczania chwastów, ale pryskane nim są nawet krowy !. Odporne na niego są jedynie rośliny GMO (np.kukurydza). Obecnie znajduje się niemal wszędzie, bo nawet w bawełnie i środkach higienicznych dla kobiet i dzieci. 

Najszybciej można zauważyć jego negatywny wpływ na zwierzętach u których powoduje m.in. nadżerki i martwicę skóry, botulizm, ślinotok, deformacje płodów, przedwczesne porody. 

W 2015 r USA uznało Glifosat za substancję RAKOTWÓRCZĄ. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem ostrzega przed spożyciem żywności z glifosatem. W wielu krajach Glifosat jest już oficjalnie zabroniony. 

W 2018 r. D.Johnson wygrał sprawę o odszkodowanie od firmy Monstanto za spowodowanie u niego nowotworu złośliwego – Chłoniaka przez to że miał częsty kontakt z Roundup, a na opakowaniach nie było ostrzeżenia o takim ryzyku dla zdrowia.

Glifosat jest też przyczyną masowego wymierania pszczół, które są niezbędne dla ekosystemu. Glifosat ma też negatywnym wpływ na płodność (zaburzenia hormonalne), układ nerwowy (porażenia, autyzm, depresja, Altzheimer, Parkinson, Polio),układ trawienny, wątrobę, nerki. Powoduje również deformacje płodów ludzkich.

Ekologiczną Alternatywą do usunięcia chwastów/szkodników jest np.metoda gorącej wody/pary – Heatweed oraz naturalne środki i zadbanie o prawidłowy ekosystem

Na powyższe tematy jest bogata literatura medyczna (np. bibliografia poniżej), artykuły i badania na naszej stronie www.rajprzywrocimy.org

1. Handbook of Pesticide Toxicology, edited by Wayland J. Hayes, Jr. and Edward R. Laws, Academic Press Inc., Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, San Diego, 1991, p769
2. Morton S. Biskind, MD. Public Health Aspects of the New Insecticides. American Journal of
Digestive Diseases, New York, 1953, v 20, p331. US Vital Statistics,
3. US Government Printing Office, Washington, D.C.
4. Daniel Dresden, Physiological Investigations Into The Action Of DDT, G.W. Van Der Wiel & Co.,
Arnhem, 1949.
5. Ralph R.Scobey, MD. The Poison Cause of Poliomyelitis and Obstructions to Its Investigation.
Archive of Pediatrics, April 1952.
6. Mark Purdey’s work can be found on the NIH website (PUBMED ID’s 9572563, 8735882, 8735881) and in Wise Traditions, Spring 2000 and Spring 2002.
7. http://www.whale.to/a/bse.html
8. Thomas R. Dunlap, DDT: Scientists, Citizens and Public Policy, Princeton University Press,1981.
9. Public Law 518, Federal Statutes, Volume 68, 1954, p 511.
10. Public Law 905, Federal Statutes, 1956.
11. The Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act, Federal Statues, Volume 61, 1947, p 163. 12. The National Adipose Tissue Survey, reported in Handbook of Pesticide Toxicology, edited by Wayland J. Hayes, Jr. and Edward R. Laws, Academic Press Inc., Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, San Diego, 1991, p 303.
13. The Landsteiner and Popper study, first published in Germany, was reported in Robert W Lovett, MD. The Occurrence of Infantile Paralysis in Massachusetts in 1908. Boston Medical and Surgical Journal, July 22, 1909, page 112.
14. Peter Duesberg and Brian J. Ellison, Inventing the AIDS Virus, Regnery Pub., 1996.
15. Gerald L. Geison, The Private Science Of Louis Pasteur, Princeton University Press, 1995.
16. Julie Silver. Three Signs of Post Polio Problems. Accent on Living, Winter 1995, v 40.
17. Polio Packet, Centers for Disease Control, 1959.
18. Richard T. Johnson, at the Department of Neurology, Johns Hopkins University School of Medicine, published in Annals of the New York Academy of Sciences, 1995 and excerpted in Jane
Colby, ME: The New Plague, First and Best in Education, Ltd, 1996.
19. John H. Menkes, Textbook Of Child Neurology, 5th ed., Williams & Wilkins, 1995, p 420.
20. Arno Karlen, Man and Microbes, G.P. Putnum’s Sons, 1995.
21. Peter Duesberg and Brian J. Ellison, Inventing The AIDS Virus, Regnery Press, 1996, pp14, 74, 80. 22. Molecular Approaches to Environmental Biology, edited by Pickup, R.W and J.R. Saunders, Ellis Horwood publishers, 1996.
23. Mark Ptashne, A Genetic Switch, Cell Press and Blackwell Scientific Publications, 50 Church St.,Cambridge, MA 02138, 1992.
24. Fields Virology, edited by B.N. Fields and others, Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia, 1996,p 6.

Źródło: http://www.westonaprice.org/health-topics/pesticides-and-polio-a-critique-of-scientific-literature/